ICP internationaal certificaat voor de pleziervaart

Gepubliceerd op 21 december 2020 om 09:29

Wat is een ICP?

Dit certificaat wordt onder meer uitgegeven door het Watersportverbond. De uitgifte vindt plaats op basis van een goedkeuring door het ministerie van infrastructuur. Het is bedoeld om een vorm van registratie te hebben voor jouw jacht, omdat dit in haast alle landen buiten Nederland een verplichting is. Nadrukkelijk wordt hierbij aangegeven dat het niet het recht geeft om de Nederlandse vlag te voeren. Hierbij een kleine toelichting. Een schip dat vaart onder Nederlandse vlag is als het ware een stukje Nederland. Hierop zijn tal van verdragen van toepassing. Ook houdt het voor de schipper diverse verplichtingen in. Deze verdragen en onderliggende wetten zijn dus niet van toepassing op een schip met ICP. Dit houdt overigens niet in dat je niet de trotse driekleur en de gastlandvlag mag voeren. Dit wordt meer geschaard onder de jacht etiquette en wordt derhalve gezien als een vorm van beleefdheid. Zeker in de communicatie met buitenlandse overheden kan dit wel helpen, daar veel landen veel waarde hechten aan vorm en beleefdheid.

Het ICP staat onder druk:

Door jachteigenaren in het buitenland wordt het ICP misbruikt om de landelijke belasting te ontduiken. Hierover zijn ook al kamervragen gesteld. Daarnaast wordt het ICP nu ook gebruikt door criminelen om over de herkomst van een smokkelend jacht een rook gordijn te leggen. Zo is er onlangs in Spanje een grote drugsvangst gedaan op een jacht dat voer met een ICP. Een aanscherping van de eisen is dan ook op korte termijn te verwachten.

Om kort te gaan het ICP is een handig certificaat als registratieformulier. En soms het enige. Vooral bij kleinere schepen is het nuttig. Heeft u een groter jacht dan is de duurdere inschrijving in het schepenregister bij het kadaster zeker de moeite van het overwegen waard.

Aanvragen ICP kan op: https://webshop.watersporters.nl/

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.